صفحه اصلی / دایره حقوقی

دایره حقوقی

دایره حقوقی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران به منظور دفاع از حقوق اعضائ صنف و مشاوره و تنظیم لایحه و دفاعیه و غیره تشکیل شده است و دارای چند وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی می باشد که تمامی کسبه صنف می توانند با اخذ نوبت قبلی در دفتر انجمن صنفی حضور داشته و مشکلات حقوقی خود را با کارشناسان حقوق در میان بگذارند و باید اطمینان داشته باشند که این وکلا از خود صنف هستند و ما اطمینان کامل به وکلا داریم تا نهایت تلاش خود را برای پیدا نمودن راهکارهای حقوقی می نمایند و خود هیئت مدیره انجمن صنفی نیزه عملکرد وکلا را پیگیری می نمایند و وکلای انجمن صنفی قبول دعاوی را با تخفیف ویژه بعهده می گیرند .

از کلیه کسبه صنف درخواست می گردد برای مشاوره و قبول هرگونه دعاوی به دفتر انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران مراجعه نمایند .

آدرس : تهران خیابان خاوران مقابل شهرداری منطقه 15 س پگاه واحد 16 تلفن 33825357 و 33827733

وکیل پایه یک دادگستری جناب آقای ابوالفضل نجفی خشنو تلفن 09127927828

Call Now Button